Финансирай с европари разработката на уеб страница за твоя стартиращ бизнес

eu funds 1170x520

На 20 юни 2018 г. беше отворена за кандидатстване с проекти схемата "Насърчаване на предприемачеството", финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

В рамките на тази процедура, новосъздадени микро, малки и средни предприятия в страната (регистрирани след 31.12.2016 г.), извършващи дейност в редица сектори, могат да кандидатстват с европроект и получат безвъзмездно финансиране до 80% от размера на проекта или до 200 000 лв. за реализирането на пазара на свои предприемачески идеи – нови продукти или услуги.

По проектите стартиращите бизнеси могат да усвоят финансиране на следните видове разходи:

Кандидатстването по процедурата става по изцяло електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и бизнес план през Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/) и с помощта на квалифициран електронен подпис.

 

Първият краен срок за подаване на проекти е 05.09.2018 г., приложим за стартиращите предприятия, извършващи основна икономическа дейност в следните сектори:

Вторият краен срок за подаване на проекти е 07.11.2018 г. и той е приложим само за стартиращите бизнеси с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, както следва:

Допълнителни, бонус точки при оценката по процедура „Насърчване на предприемачеството“,  получават следните видове проекти:

В случай, че планирате кандидатстване със собствен европроект по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, ‚Пи Си Хелп Солюшънс“ може да Ви бъде от помощ в следните направления:

За по-подробна информация за процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и за изтегляне на условията за кандидатстване и изпълнение на проектите по процедурата, прилагаме линк към сайта на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto